Ehälsostudie.se

Ett samarbete mellan Karolinska Institutet Centrum för Psykiatriforskning och Sveriges Kommuner och Landsting

Ehälsostudie logga för utvärdering av självhjälpsverktyg på internet

Hjälp att hantera nedstämdhet, oro eller stress? Har du svårt att sova?

För dig som besväras av till exempel stress, sömnsvårigheter, nedstämdhet och ångest finns möjligheten att delta i denna studie där du får ta del av ett internet- och mobilbaserat självhjälpsprogram. Du bidrar också till att hjälpa andra, då studien bidrar till forskningen om webbaserade program och om de kan hjälpa människor att stärka sin psykiska hälsa.

Studien genomförs av Karolinska Institutet och för att delta behöver du vara över 18 år och ha tillgång e-post, egen mobiltelefon samt BankID, antingen på mobilen eller på din dator. Det är kostnadsfritt att delta och ditt deltagande är helt anonymt.

Om du vill få tillgång till ett självhjälpsprogram och samtidigt bidra till nationell forskning, klicka på länken:


Jag vill delta i studien

Mer information – en studie om internet- och mobilbaserade självhjälpsprogram

Depression, ångest och stress är vanligt förekommande psykiska sjukdomar som drabbar många, både i Sverige och globalt. På global nivå drabbas 28,8 % av ångestproblematik och 16,6 % av depression någon gång under sin livstid. Personer som lider av dessa tillstånd drabbas ofta av minskad livskvalitet och får svårare att fungera socialt och på jobbet och det finns även en ökad risk att drabbas av andra sjukdomar och besvär.

Tidiga insatser och kostnadseffektiv behandling mot psykisk ohälsa är således mycket angeläget. Internationella studier av internetbaserade självhjälpsprogram med råd och stöd visar på lovande resultat. Det behövs dock utökad nationell kunskap om vilka program som fungerar.
Med hjälp av denna hemsida genomför därför Karolinska Institutet en utvärdering av internet- och mobilbaserade självhjälpsprogram vid mild till måttlig depression, ångest och stress.